DELFIN ODM - Delfin

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z POLIETYLENU

DELLFIN S-O

DELFIN S-O-BP5

DELFIN S-OBP10

DELFIN HD S

DELFIN ODM

SEPARATORY ZAWIESIN – DELFIN ODM

PRZEZNACZENIE

Separatory zawiesin (nazywane także osadnikami wstępnymi, odmulaczami czy piaskownikami) to urządzenia służące do podczyszczania ścieków z substancji stałych, takich jak piasek i zawiesiny. Tym samym zabezpieczają separatory przed zamuleniem. Oferowane przez Delfin separatory zawiesin są zbudowane na tych samych zbiornikach co separatory węglowodorów.

Istnieje możliwość dostosowania wlotu i wylotu separatora zawiesin do wybranego separatora właściwego

INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika: od 1550 do 4300 l
Zastosowany materiał: PE-HD
Deflektor wlotowy, który zmniejsza prędkość dopływających ścieków, przez co zapobiega „wzburzeniu” osadu
Uchwyty do podnoszenia. Dzięki małej wadzenie trzeba używać dźwigu
Jeden właz: 950 x 750 mm
Nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
Adapter okrągły pod właz żeliwny –wersja A
Opcjonalnie alarm przepełnienia
Trójnik wylotowy zabezpieczający przed przypadkowym wydostaniem się szlamu z separatora

DOSTĘPNE WARIANTY

Separatory zawiesin Delfin ODM
Symbol Pojemność
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Liczba
włazów
d1 h1 h2 Lz S Hz
ODM 1550 1 550 110 710 660 1 530 1 000 1 220 1
ODM 2100 2 100 160 1 160 1 140 1 530 1 000 1 590 1
ODM 3200 3 200 200 1 160 1 110 2 550 1 200 1 600 2
ODM 4300 4 300 200 1 320 1 300 2 400 1 200 1 800 2

AKCESORIA

Pokrywa PKP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,945 m , I=0,745 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Nadstawka NSP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,960 m, I=0,760 m, H=0,425 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Adapter z jednym włazem A
WYMIARY
I= 1006 mm, L=832 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm

ZASTOSOWANIE

Adapter z dwoma włazami B
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1622 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=200 mm

ZASTOSOWANIE

Adapter z dwoma włazami C
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1707 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=285 mm

ZASTOSOWANIE

DLACZEGO DELFIN

• Wysoka skuteczność oczyszczania – poniżej 0,1 mg/ dm3 separatorów hybrydowych, poniżej 5 mg/dm3 dla separatorów standard
• Materiał – polietylen wysokiej gęstości – duża wytrzymałość, odporność na UV, zmiany pH i temperatury
• Łatwy transport – każdy zbiornik posiada uchwyty, które usprawniają załadunek i rozładunek
• Niska waga – przy tej samej pojemności zbiorniki są o 30% lżejsze od separatorów metalowych
• Prosty montaż
• 10 lat gwarancji na zbiorniki
• Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
• Niewielkie koszty opróżniania dzięki zoptymalizowanym pojemnościom zbiorników
• Regulacja wysokości poprzez nadstawki
• Separatory zintegrowane z komorą odmulania