DELFIN HD S-O-BP5 - Delfin

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z POLIETYLENU

DELLFIN HD S-O

DELFIN HD S-O-BP5

DELFIN HD S-O-BP10

DELFIN HD S

DELFIN ODM

DELFIN HD S-O-BP5

PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą EN 858-1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Separatory węglowodorów Delfin mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu nawalnego. Przepływ nominalny kierowany jest do separatora celem jego oczyszczenia zaś przepływ większy od nominalnego kierowany jest poza separator.

OPCJE

  • alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
  • nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
  • adapter okrągły pod właz żeliwny –wersja A

INFORMACJE TECHNICZNE

Materiał: PE-HD
Przepływ nominalny: od 3 l/s do 40 l/s
Przepływ maksymalny: od 15 l/s do 200 l/s
Pojemność zbiornika: od 1550 l do 10 000 l
Objętość komory odmulania: od 430 l do 4500 l 3
Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm³
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: od 169 l do 904 l
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: od 0,13 m do 0,2 m
Automatyczne zamknięcie pływakowe
Uchwyty do podnoszenia
Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
Włazy: 950 x 750 m

DOSTĘPNE WARIANTY

ZBIORNIKI KWADRATOWE

ZBIORNIKI MODUŁOWE

2

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemnośś
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
(maksymalna
wysokosc
gromadzenia
cieczy)
[m]
Waga
[kg]
Liczba
włazów
D h1 h2 Lz S Hz
HD S-O 3-BP5 3/15 1550 200 720 670 1530 1000 1220 430 480 169 0,13 130 1
HD S-O 4-BP5 4/20 1550 200 750 700 1530 1000 1220 445 500 169 0,13 130 1
HD S-O 6-BP5 6/30 2100 250 1080 1030 1530 1000 1590 670 780 199 0,153 160 1
HD S-O 8-BP5 8/40 3200 315 1030 980 2250 1000 1600 1190 800 297 0,153 220 2
HD S-O 10-BP5 10/50 3200 315 1100 1050 2250 1000 1600 1270 860 297 0,153 236 2
HD S-O 15-BP5 15/75 4300 315 1150 1100 2400 1200 1630 1850 1210 374 0,153 266 2
HD S-O 20-BP5 20/100 4300 315 1210 1160 2400 1200 1630 2000 1275 374 0,153 266 2
HD S-O 30-BP5 30/150 10 000 400 1 960 1 910 3 080 2 240 2 450 4 000 4 000 904 0,2 580 2
HD S-O 40-BP5 40/200 10 000 400 1 960 1 910 3 080 2 240 2 450 4 500 4 500 904 0,2 620 22

 

AKCESORIA

Pokrywa PKP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,945 m , I=0,745 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Nadstawka NSP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,960 m, I=0,760 m, H=0,425 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Adapter z jednym włazem A
WYMIARY
I= 1006 mm, L=832 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm

ZASTOSOWANIE

Adapter z dwoma włazami B
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1622 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=200 mm

ZASTOSOWANIE

Adapter z dwoma włazami C
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1707 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=285 mm

ZASTOSOWANIE

DLACZEGO DELFIN

• Wysoka skuteczność oczyszczania – poniżej 0,1 mg/ dm3 separatorów hybrydowych, poniżej 5 mg/dm3 dla separatorów standard
• Materiał – polietylen wysokiej gęstości – duża wytrzymałość, odporność na UV, zmiany pH i temperatury
• Łatwy transport – każdy zbiornik posiada uchwyty, które usprawniają załadunek i rozładunek
• Niska waga – przy tej samej pojemności zbiorniki są o 30% lżejsze od separatorów metalowych
• Prosty montaż
• 10 lat gwarancji na zbiorniki
• Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
• Niewielkie koszty opróżniania dzięki zoptymalizowanym pojemnościom zbiorników
• Regulacja wysokości poprzez nadstawki
• Separatory zintegrowane z komorą odmulania