DELLFIN HD S-O - Delfin

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z POLIETYLENU

DELLFIN HD S-O

DELFIN HD S-O-BP5

DELFIN HD S-O-BP10

DELFIN HD S

DELFIN ODM

DELLFIN HD S-O

PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą EN 858-1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Separatory węglowodorów standard wykorzystują pojedynczy system koalescencyjny zapewniający skuteczność separacji poniżej 5mg/dm³.

OPCJE

  • alarmy przepełnienia grubości warstwy oleju i osadu
  • nadstawka NSP 950 z pokrywką PKP 950
  • adapter okrągły pod właz żeliwny – wersja A

INFORMACJE TECHNICZNE

Materiał: PE-HD
Przepływ: od 3 l/s do 200 l/s
Pojemność zbiornika: od 1550 l do 40000 l
Objętość komory odmulania: od 430 l do 20000 l
Redukcja węglowodorów poniżej 0,5 mg/dm³
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich od 169 l do 2777l
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: od 0,13 m do 0,2 m
Automatyczne zamknięcie pływakowe
Uchwyty do podnoszenia
Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
Włazy: 950 x 750 mm

DOSTĘPNE WARIANTY

Separatory węglowodorów

ZBIORNIKI KWADRATOWE

ZBIORNIKI MODUŁOWE

 

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemność
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
(maksymalna
wysokość
gromadzenia
cieczy)
[m]
Waga
[kg]
Liczba
włazów
D h1 h2 Lz S Hz
DELFIN HD S-O 3 3 1550 160 720 670 1530 1000 1220 430 480 169 0,13 123 1
DELFIN HD S-O 4 4 1550 160 750 700 1530 1000 1220 445 500 169 0,13 124 1
DELFIN HD S-O 6 6 2100 200 1080 1030 1530 1000 1590 670 780 199 0,153 155 1
DELFIN HD S-O 8 8 3200 200 1030 980 2250 1000 1600 1190 800 297 0,153 215 2
DELFIN HD S-O 10 10 3200 200 1100 1050 2250 1000 1600 1270 860 297 0,153 215 2
DELFIN HD S-O 15 15 4300 200 1150 1100 2400 1200 1630 1850 1210 374 0,153 245 2
DELFIN HD S-O 20 20 4300 200 1210 1160 2400 1200 1630 2000 1275 374 0,153 245 2
DELFIN HD S-O 30 30 10000 250 1960 1910 3080 2240 2450 4000 4000 904 0,2 460 2
DELFIN HD S-O 40 40 10000 250 1950 1910 3080 2240 2450 4500 4500 904 0,2 480 2
DELFIN HD S-O 50 50 10000 315 1950 1900 3080 2240 2450 5000 4800 915 0,2 500 2
DELFIN HD S-O 75 75 15000 315 1850 1800 4480 2240 2450 9000 4800 1388 0,2 700 3
DELFIN HD S-O 100 100 20000 315 1850 1800 5880 2240 2450 10000 9800 1851 0,2 990 4
DELFIN HD S-O 150 150 30000 400 1750 1700 8680 2240 2450 15000 14400 2777 0,2 1430 6
DELFIN HD S-O 200 200 40000 400 1750 1700 11480 2240 2450 20000 19500 3702 0,2 1930 8

 

AKCESORIA

Pokrywa PKP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,945 m , I=0,745 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Nadstawka NSP 950 (prostokątna)
WYMIARY
L=0,960 m, I=0,760 m, H=0,425 m

ZASTOSOWANIE
separatory węglowodorów DELFIN HD
separatory tłuszczów i skrobi DELFIN ST
separatory zawiesin DELFIN ODM
zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M

Adapter z jednym włazem A
WYMIARY
I= 1006 mm, L=832 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm

ZASTOSOWANIE

Adapter z dwoma włazami B
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1622 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=200 mm

ZASTOSOWANIE

Adapter z dwoma włazami C
WYMIARY
I= 1006 mm, L=1707 mm, G=fi 600 mm, H1=40 mm, H2=150 mm, R=285 mm

ZASTOSOWANIE

DLACZEGO DELFIN

• Wysoka skuteczność oczyszczania – poniżej 0,1 mg/ dm3 separatorów hybrydowych, poniżej 5 mg/dm3 dla separatorów standard
• Materiał – polietylen wysokiej gęstości – duża wytrzymałość, odporność na UV, zmiany pH i temperatury
• Łatwy transport – każdy zbiornik posiada uchwyty, które usprawniają załadunek i rozładunek
• Niska waga – przy tej samej pojemności zbiorniki są o 30% lżejsze od separatorów metalowych
• Prosty montaż
• 10 lat gwarancji na zbiorniki
• Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
• Niewielkie koszty opróżniania dzięki zoptymalizowanym pojemnościom zbiorników
• Regulacja wysokości poprzez nadstawki
• Separatory zintegrowane z komorą odmulania