Jest potrzebna ludziom do higieny, rolnikom do zachowania odpowiednich warunków dla roślin i niezbędna do życia. Woda to skarb naszej planety, który – niestety – jest marnowany przez ludzi. Susze, rzadkie deszcze, podtopienia, gromadzenie płynów odpadowych na zabetonowanej przestrzeni mogą doprowadzić do kryzysu klimatycznego. Aby jemu zapobiec powstał projekt ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy, mający na celu poprawę obecnej sytuacji. Przekonaj się na czym polega, jakie podatki nakłada na właścicieli gospodarstw oraz czym są zbiorniki retencyjne, wykorzystywane w ramach pakietu.

Podatek od zabetonowania oraz pakiet działań określony przez ustawę

Urbanizacja przestrzeni miejskiej i wiejskiej może nieść ze sobą fatalne skutki dla środowiska. Beton na drogach czy podjazdach uniemożliwia dostawanie się wody deszczowej do ziemi i prowadzi do gromadzenia jej w nieprzeznaczonych do tego miejscach oraz jej marnowania. Projekt ustawy antysuszowej powstał po to, aby poprawić tą sytuację oraz zaproponować pakiet działań w postaci dodatkowego opodatkowania lub ekologicznych rozwiązań takich jak zbiorniki retencyjne na odpady.

Pakiet przeciwsuszowy – pomoc w gospodarowaniu przestrzenią

W poprawie poziomu retencji odpadów deszczowych ma pomóc przygotowany pakiet czynności, które zaleca się stosować właścicielom gospodarstw rolnych oraz działek własnościowych. Należą do nich takie rozwiązania, jak:
– gromadzenie odpadów w podziemnych lub zewnętrznych zbiornikach retencyjnych,
– odprowadzanie cieczy poza działką lub zasilenie nią zasobów podziemnych,
– rezygnacja z zabetonowania poprzez organizację zielonej przestrzeni,
– zmiany administracyjne w miastach i wsiach, umożliwiające naturalne gromadzenie urodzaju.

Jakie korzyści daje gromadzenie wody deszczowej?

Zbiorniki na wodę deszczową wpływają na proces, jakim jest poprawa retencji wód odpadowych. Stosowane w naturalnej, niezabetonowanej przestrzeni mogą stanowić poprawę w walce z suszą, zmniejszyć zużycie cieczy, a tym samym obniżyć podatki, które mogą zostać nałożone na właścicieli niestosujących się do projektu ustawy.
Warto dodać, że na zbiornik dostępny w ofercie firmy Delfin można otrzymać dofinansowanie z programu Moja Woda. Nie pozwól, aby dopadły Cię podatki i zadbaj o dobro środowiska z naszymi produktami!